Reisverzekering kortlopend

Vergelijk en kies de goedkoopste premie en beste voorwaarden!

Deze verzekering vergelijken en sluiten?

Klik hier

Op zoek naar de goedkoopste Kortlopende Reisverzekering? Dan zit je goed bij Compleet-Verzekerd.nl. Maak gratis en vrijblijvend een offerte aan voor uw Kortlopende Reisverzekering. Onze Kortlopende Reisverzekering kent vele voordelen. Zo is het mogelijk om direct met 50% korting te beginnen.

Onze voordelen

  • Premievoordeel. Je hoeft niet te betalen voor dure kantoorgebouwen. Wij werken uitsluitend via internet. Hierdoor blijven onze kosten zeer laag. Uiteindelijk kan dat je enkele honderden euro’s voordeel geven per jaar.
  • Snelheid. Wij streven er ernaar om elke aanvraag direct te behandelen. Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag direct in behandeling wordt genomen. U hebt hierdoor geen last van lange wachttijden bij verzekeraars.
  • Onafhankelijk. wij werken samen met verschillende reisverzekeraars. Het voordeel hiervan is dat je onafhankelijk de prijzen kunt vergelijken met onze verzekeraars.
  • Gegarandeerd de beste premie voor uw reisverzekering
alt

Waar kun je onder andere op letten

Buitengewone kosten

Wat is verzekerd?

De kosten van terugkeer naar huis i.v.m. bijv. ernstige ziekte of overlijden van een familielid worden meestal alleen vergoed voor de betrokken verzekerde en één reisgenoot. Eventuele andere leden van het reisgezelschap krijgen geen vergoeding.

Noodzakelijk?

Afhankelijk van je bestemming, wat je gaat doen en uw bestaande verzekeringen kunnen de buitengewone kosten fors oplopen. Als je dit risico niet wilt lopen, is verzekeren zeker zinvol.

Let op:

  • Kosten van hulpverlening in geval van ziekte, ongeval of overlijden.
  • Kosten i.v.m. opsporing, redding en repatriëring.
  • Extra reis- en verblijfkosten

Bagage

Wat is verzekerd?

Schade wordt vergoed op dagwaarde. Voor bagage ouder dan een jaar gelden forse afschrijvingspercentages.

Verzekeraars stellen strenge eisen aan de zorgvuldigheid waarmee je goederen beheert. Geld, waardepapieren en kostbaarheden moet je bij jehouden of in een kluisje opslaan. Lees de polisvoorwaarden!

Door middel van originele aankoopbonnen moet je kunnen aantonen dat je in het bezit bent geweest van de verloren goederen. Doe altijd aangifte bij de plaatselijke politie. Mocht dit niet lukken probeer dan een verklaring te krijgen via de hoteldirectie of reisleiding.

Noodzakelijk?

Bagagekosten verzekeren is niet altijd zinvol. Vooral niet als je alleen oude spullen meeneemt.

Let op:
Bagage is voor een maximumbedrag verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. Voor goederen als video- en fotoapparatuur, brillen, sieraden etc. gelden maxima. Geld is soms meeverzekerd. Er geldt dan meestal een maximum.

Ongevallen

Wat is verzekerd?

Lang niet alle sporten zijn standaard meeverzekerd. Soms moet je deze sporten apart meeverzekeren. Soms zijn ze helemaal uitgesloten. Als je zonder helm rijdt keren de verzekeraars niet of veel minder uit.

Noodzakelijk?

Als je in Nederland ook geen ongevallen- verzekering hebt, waarom dan op reis wel?

Let op:
Keert een geldbedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Hieronder vallen dus geen kosten voor geneeskundige hulp. Deze medische kosten zijn vaak gedekt onder de rubriek medische kosten.

Medische kosten

Wat is verzekerd?

Ga je naar "dure" ziektekostenlanden, bijv. VS/Canada? Kijk of uw verzekering medische kosten tegen kostprijs vergoedt en dus geen beperkingen kent. Ga je meerdere maanden aaneengesloten op vakantie? Controleer ofje dan wel gedekt bent voor medische kosten.

Noodzakelijk?

Het kan zijn dat de kosten al gedekt zijn op een andere verzekering.

Let op:
Kosten van artsen, medicijnen, ziekenvervoer, ziekenhuisopname (in het buitenland) en onder beperkende voorwaarden soms tandheelkundige hulp. Geen vergoeding indien het verblijf uitsluitend of mede bedoeld is om aldaar een medische behandeling te ondergaan.

Annulering

Wat is verzekerd?

Als je samen met anderen reist en je bent niet op één polis verzekerd, houd er dan rekening mee dat als uw reisgenoot door omstandigheden niet weg kan, dat de verzekering voor jou dan niet uitkeert. Verzekering keert niet uit als de reden waarom jij annuleert al bij het aangaan van de verzekering bekend is.

Noodzakelijk?

Weeg jehet risico van de kans dat je de reis vanwege een onverwachte gebeurtenis zoals ziekte moet annuleren af tegen de mogelijke schade. Als je tijdig annuleert betaal je veelal maar een deel van de reissom.

Let op:
Keert uit als je niet op reis kunt gaan of als je de reis moet afbreken door o.a.: Ongeval, ernstige ziekte, overlijden verzekerde of niet-meereizend familielid tot en met de tweede graad. (groot)ouders, broers, zusters, (klein)kinderen, zwagers en schoonzusters, Belangrijke brandschade aan uw huis.

Automobilistenhulp

Wat is verzekerd?

Reparatiekosten aan het voertuig, met uitzondering van een noodreparatie langs de weg, zijn nooit verzekerd.

Noodzakelijk?

Sommige volledig casco autoverzekeringen zijn zo volledig dat verzekeren van deze rubriek overbodig is.

Sleepkosten

Terughalen naar Nederland van een niet te repareren voertuig of kosten van vernietiging als reparatie niet meer zinvol is. Zenden van onderdelen als deze ter plaatse niet beschikbaar zijn Veelal ook rechtsbijstand.

Een goede vergelijking tussen reisverzekeringen levert al snel een flinke besparing op.

Vergelijk hier de goedkoopste reisverzekeringen en vind de beste en voordeligste reisverzekering voor uw reis.

Vergelijk eenvoudig alle premies van verschillende reisverzekeringen en maak meteen een online reisverzekering offerte. En sluit gelijk de polis af.